Cập nhật Nghị định 65/2022 NĐ-CP về chào bán, giao dịch TPDN riêng lẻ

23/09/2022   0   93

Đánh giá tác động của Nghị định 65/2022/NĐ-CP với thị trường Trái phiếu doanh nghiệp

Nghị định 65/2022/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung 14 điều và một số điều khoản so với Nghị định 153/2020/NĐ-CP về việc chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) thi hành từ ngày 16/09/2022.

A. Các điểm nhấn chính:

1. Quy định chặt chẽ hơn về định nghĩa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do đó khả năng sẽ hạn chế đáng kể số lượng nhà đầu tư cá nhân có thể tham gia thị trường TPDN trong thời gian tới

Theo ước tính của Fiinpro, số lượng nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 32,6% giá trị phát hành, xấp xỉ khoảng 215 ngàn tỷ đồng giá trị TPDN phát hành năm 2021, hay tương đương gần 18% tổng tín dụng hệ thống ngân hàng năm 2021.

Việc hạn chế tiếp cận nguồn vốn từ các nhà đầu tư cá nhân sẽ một phần tăng áp lực nhu cầu tín dụng lên hệ thống ngân hàng bắt đầu năm 2023 - điểm rơi đáo hạn trái phiếu doanh nghiệp đã phát hành (hình 1, 2). Từ đó, dự báo chi phí vay nợ của doanh nghiệp sẽ tiếp tục xu hướng tăng trong thời gian tới.

Ngoài ra, bên phân tích cho rằng nhóm ngành bất động sản sẽ là nhóm ngành bị ảnh hưởng nhiều nhất khi được các nhà đầu tư cá nhân khá ưa chuộng trong thời gian vừa qua. 

Ngược lại, trái phiếu ngành ngân hàng, được hấp thụ chủ yếu từ việc sở hữu chéo giữa các ngân hàng, các quỹ bảo hiểm hay quỹ đầu tư.

2. Nghị định 65/2022 yêu cầu các doanh nghiệp minh bạch thông tin, quy định chặt chẽ hơn hoạt động phát hành của doanh nghiệp, vị thế của nhà đầu tư cũng được củng cố hơn thông qua quyền bắt buộc doanh nghiệp phát hành mua lại trái phiếu trước hạn trong một số trường hợp nhất định

3. Nghị định 65/2022 không giới hạn mục đích phát hành, trong đó làm rõ doanh nghiệp vẫn có thể phát hành trái phiếu cho mục đích cơ cấu nợ của doanh nghiệp

Doanh nghiệp vẫn có thể phát hành trái phiếu cho mục đích cơ cấu nợ, sẽ giúp các doanh nghiệp uy tín, đáp ứng tốt các điều kiện về minh bạch thông tin tái khởi động các kế hoạch tài trợ nợ, duy trì nguồn vốn kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh hạn mức tín dụng tại các ngân hàng đang hạn chế và nhu cầu đáo hạn cao trong năm 2023.

4. Doanh nghiệp chào bán trái phiếu riêng lẻ phải đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD)

Điều này giúp cho các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm soát tốt hơn thị trường TPDN so với giai đoạn trước đây. Đồng thời, đây sẽ là tiền đề để phát triển thị trường giao dịch TPDN tập trung trong dài hạn, khi tất cả số lượng TPDN phát hành đều được tập trung và quản lý bởi VSD. Các nhà đầu tư sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn trong việc tiếp cận thông tin và giao dịch TPDN.

B. Tác động của Nghị định 65:

- Tháo gỡ nút thắt huy động vốn thông qua TPDN, tạo động lực cho các nhà phát hành đủ điều kiện nhanh chóng xây dựng phương án chào bán trái phiếu.

- Nghị định 65 vẫn cho phép các doanh nghiệp được phát hành TPDN để đảo nợ, nhưng chỉ cho chính doanh nghiệp đó (dựa trên khoản 2 Điều 5). Các doanh nghiệp bất động sản vốn sở hữu nhiều công ty con/liên kết để phát triển dự án, sẽ gia tăng nhu cầu tìm kiếm các kênh vốn khác để đảo nợ. Việc đáp ứng nghĩa vụ nợ sắp tới sẽ khó khăn hơn trong bối cảnh lãi suất dự đoán tiếp tục leo thang, làm gia tăng gánh nặng chi phí lãi vay của nhiều doanh nghiệp.

- Nghị định 65 dự báo sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro mất cân đối nguồn vốn cho hệ thống ngân hàng. Hiện tín dụng bất động sản có đến 94% nguồn vốn là cho vay trung và dài hạn nhưng lại đang đè nặng lên hệ thống ngân hàng thương mại vốn có bản chất huy động ngắn hạn. Trong thời gian tới, các tổ chức tín dụng vẫn tiếp tục phải giảm tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn xuống 34% theo lộ trình của NHNN.

Để nhận được tư vấn đầy đủ về “Xu hướng thị trường”, “Chiến lược đầu tư”, “Danh mục mẫu” và “Câu chuyện đầu tư” được cập nhật mỗi ngày, Quý Nhà đầu tư vui lòng đăng ký gói Pro để tham gia vào các Box tư vấn chuyên sâu, trực tiếp tương tác cùng các Chuyên gia S-Talk.

Kim Ngân S-Talk tổng hợp

*Nguồn tham khảo: VDSC, FiinRatings