Thủ thuật "xào nấu" báo cáo tài chính

21/09/2022   0   43

Mùa báo cáo bán niên trôi qua, thị trường tiếp tục chứng kiến sự thay đổi lớn về lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp niêm yết sau khi các đơn vị kiểm toán vào cuộc

Báo cáo tài chính là một trong những tài liệu làm căn cứ đánh giá về tình hình tài chính, kinh doanh của doanh nghiệp khi nhà đầu tư mua cổ phiếu.

Mùa báo cáo bán niên trôi qua, thị trường tiếp tục chứng kiến sự thay đổi lớn về lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp niêm yết sau khi các đơn vị kiểm toán vào cuộc.

Số vụ việc nổi bật nhiều hơn trong năm 2022 do trước đó Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác kiểm toán doanh nghiệp niêm yết.

Việc điều chỉnh lợi nhuận của các doanh nghiệp bị đơn vị kiểm toán cho ý kiến chủ yếu do tăng trích lập khoản phải thu, đánh giá lại tài sản công ty con, khoản thu nhập khác có vấn đề,...

Ba thủ thuật "xào nấu" báo cáo tài chính điển hình:

1. Mua bán công ty/dự án

2. Che dấu khoản nợ ngoài bảng

3. Mua bán, sáp nhập

Để nhận được tư vấn đầy đủ về “Xu hướng thị trường”, “Chiến lược đầu tư”, “Danh mục mẫu” và “Câu chuyện đầu tư” được cập nhật mỗi ngày, Quý Nhà đầu tư vui lòng đăng ký gói Pro để tham gia vào các Box tư vấn chuyên sâu, trực tiếp tương tác cùng các Chuyên gia S-Talk.

Kim Ngân S-Talk tổng hợp

*Nguồn tham khảo: Vneconomy