PHR - Cập nhật thông tin mảng khu công nghiệp

19/09/2022   0   50

Tiến độ phát triển khu công nghiệp sẽ quyết định đến triển vọng dài hạn

1. Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022

Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của PHR đạt lần lượt 606 tỷ đồng (-20% yoy) và 97 tỷ đồng (-25% yoy). Tuy nhiên, lợi nhuận thuần sau thuế đạt 353 tỷ đồng (+109% yoy) nhờ ghi nhận khoản tiền đền bù từ VSIP III.

- Về mảng khu công nghiệp, KCN Tân Bình 1 (80%) của PHR không có diện tích cho thuê mới trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận gộp mảng này đạt lần lượt 29 tỷ đồng (-6,4% yoy) và 21 tỷ đồng (-5,8% yoy).

- Về khoản thu nhập đền bù, PHR đã ghi nhận khoản tiền đền bù từ việc bàn giao đất cho UBND tỉnh Bình Dương thực hiện dự án VSIP III là 289 tỷ đồng, đóng góp khoảng 68% lợi nhuận trước thuế của PHR trong 6 tháng đầu năm. Lưu ý, Quý 2/2022 công ty không ghi nhận tiền đền bù.

2. Tổng quan khu công nghiệp hiện hữu - Các khu công nghiệp cũ đã được lấp đầy

PHR hoạt động trong mảng bất động sản khu công nghiệp thông qua CTCP KCN Tân Bình (80% tỷ lệ sở hữu) quản lý KCN Tân Bình 1, CTCP KCN Nam Tân Uyên (32,85% tỷ lệ sở hữu) quản lý KCN NTC 1 và NTC 2. Ngoài ra, PHR dự kiến sẽ tiếp tục phát triển các khu công nghiệp mới trên đất trồng cao su như Tân Lập 1, Tân Lập 1 mở rộng, Tân Bình mở rộng giai đoạn 2 - 3, Nam Tân Uyên mở rộng giai đoạn 2 (NTC 3), Hội Nghĩa, Bình Mỹ và góp vốn vào KCN VSIP III trong giai đoạn 2021 - 2030F.

Do PHR hoạt động trong mảng khu công nghiệp thông qua 1 công ty con (CTCP KCN Tân Bình) và 1 công ty liên kết (CTCP KCN Nam Tân Uyên), cách ghi nhận phần lợi ích thuộc về PHR sẽ khác nhau.

Đối với KCN Tân Bình, PHR ghi nhận khoản doanh thu thuần và lợi nhuận gộp của mảng KCN lần lượt là 253 tỷ đồng (-11% yoy), 179 tỷ đồng (-10% yoy) trong năm 2021. Đối với KCN Nam Tân Uyên, PHR ghi nhận khoản cổ tức, lợi nhuận được chia (thuộc khoản mục “doanh thu tài chính”) là 110 tỷ đồng (+90% yoy) trong năm 2021.

3. Tổng quan dự án các khu công nghiệp mới

Theo định hướng chiến lược trung hạn của PHR, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phát triển các khu công nghiệp mới trên đất cao su và sẽ góp 20% vốn điều lệ vào dự án VSIP III. Cụ thể, theo phương án quản lý rừng bền vững của PHR, diện tích trồng cao su sẽ giảm từ 12.508 ha trong năm 2021 còn 4.788 ha trong năm 2030. Trong đó, khoảng 5.126 ha sẽ được phát triển khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ, khoảng 2.444 ha sẽ được phát triển nông nghiệp công nghệ cao và khoảng 2.377 ha còn lại sẽ được bàn giao về địa phương.

Tuy nhiên, khả năng phát triển các dự án sẽ phụ thuộc vào tốc độ phát triển của tỉnh Bình Dương và chính sách của tỉnh.

Hiện tại, 3 dự án Tân Lập 1 (51%), NTC 3 (32,85%) và VSIP III (20%) có tính khả thi cao. Cụ thể, NTC 3 đang chờ được UBND tỉnh giao đất, VSIP III đã bắt đầu khởi công vào T3/2022 và KCN Tân Lập I đã được phê duyệt trước đó trong quy hoạch tổng thể tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015 - 2020, trong khi các dự án khác vẫn chưa có thông tin cụ thể.

Diện tích khu công nghiệp gần như đã lấp đầy. Giai đoạn 2019 - 2021, diện tích khu công nghiệp cho thuê tại Bình Dương chỉ tăng khoảng +3%/năm và tỷ lệ lấp đầy luôn đạt trên 90%, nhờ vậy giá cho thuê tại khu vực Bình Dương đã tăng trưởng tích cực với mức CAGR = +5%/năm trong giai đoạn trên.

Ước tính giá cho thuê sẽ tiếp tục tăng tại khu vực Bình Dương nhờ nguồn cung khó có thể tăng mạnh, nguyên nhân là do (1) quỹ đất phát triển dự án hạn chế, chi phí phát triển cao; (2) các dự án phát triển khu công nghiệp phải phụ thuộc vào chính sách và tình hình phát triển chung của tỉnh.

Để nhận được tư vấn đầy đủ về “Xu hướng thị trường”, “Chiến lược đầu tư”, “Danh mục mẫu” và “Câu chuyện đầu tư” được cập nhật mỗi ngày, Quý Nhà đầu tư vui lòng đăng ký gói Pro để tham gia vào các Box tư vấn chuyên sâu, trực tiếp tương tác cùng các Chuyên gia S-Talk.

Kim Ngân S-Talk tổng hợp

*Nguồn tham khảo: FPTS