Trang chủ

| Đăng ký, gia hạn gói dịch vụ

Bảng tính năng các gói dịch vụ
Tính năng Guest Member Dịch vụ
PRO
Thông tin chung có định hướng và chọn lọc:      
1.Thông tin Thị trường
2.Thông tin Doanh nghiệp
Tham gia đọc bài viết trong Forum
Tham gia comment trong Forum  
Thông tin chuyên sâu:      
1.Thông tin Thị trường  
2.Thông tin Doanh nghiệp  
3.Cập nhật báo cáo kết quả kinh doanh của từng nhóm ngành và doanh nghiệp chọn lọc  
4.Báo cáo định giá  
Nhận được định hướng thị trường tổng quan mỗi ngày từ các chuyên gia S-Talk  
Tham gia lập Pic trong Forum, tự do PR cổ phiếu  
Chọn chuyên gia tư vấn theo trường phái yêu thích    
Dịch vụ tư vấn từ các chuyên gia S-Talk bao gồm:      
1.Đọc bài viết của người nổi tiếng tại mục Morning Index    
2.Đọc các báo cáo định giá riêng theo quan điểm S-Talk    
3.Nhận được định hướng thị trường chuyên sâu mỗi ngày từ các chuyên gia S-Talk    
4.Nhận được định hướng phù hợp về chiến lược giao dịch với nhiều kịch bản khác nhau    
5.Được kiểm chứng hiệu quả giao dịch thực tế thông qua bảng Danh mục mẫu    
6.Nhận được chia sẻ thực tế từ câu chuyện đầu tư chuyên biệt của mỗi chuyên gia    
7.Tham gia ChatRoom trao đổi trực tiếp cùng với chuyên gia và cộng đồng đầu tư    
8.Được học hỏi kinh nghiệm đầu tư từ các chuyên gia về:
+ Phương pháp chọn lọc cổ phiếu theo TA, FA và phương pháp dòng tiền hiệu quả
+ Cách thức phân bổ và xây dựng danh mục đầu tư
+ Phương pháp quản trị rủi ro
   
9. Được phép đổi nhóm chuyên gia nếu cảm thấy không phù hợp    
Phí Dịch vụ Miễn phí Miễn phí Xem các gói V1-V2-V3

Phí dịch vụ PRO V1 PRO V2 PRO V3
Thời gian sử dụng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Số lần chuyển nhóm chuyên gia 9 lần 18 lần 36 lần
Giá gốc (chưa bao gồm VAT) 2.700.000 VNĐ 5.400.000 VNĐ 10.800.000 VNĐ
Khuyến mãi - - Giảm 5%
Thành tiền (bao gồm VAT) 2.970.000 VNĐ 5.940.000 VNĐ 11.268.000 VNĐ
Bước 1 : Thông tin người mua
GHI CHÚ: Đ/C Email là nhận diện bạn trong hệ thống, do đó cần nhập Email đang hoạt động và chính xác
Bước 2 : Chọn sản phẩm
Sản phẩm Chọn
Phí thường niên (Member)
100.000 VND / Năm
Gói sản phẩm PRO V1
3 Tháng | 2.970.000VNĐ | 9 lần chuyển
Gói sản phẩm PRO V2
6 Tháng | 5.940.000VNĐ | 18 lần chuyển
Gói sản phẩm PRO V3
12 Tháng | 11.268.000VNĐ | 36 lần chuyển
Gói sản phẩm PRO V4
12 Tháng | 11.268.000VNĐ | 36 lần chuyển
Tổng giá trị thanh toán (VNĐ)
11.268.000
Bước 3 : Chọn hình thức thanh toán
1.Thanh toán chuyển khoản
Chuyển khoản trực tiếp vào TK CÔNG TY S–Talk. Thông tin chi tiết tài khoản sẽ có sau khi xác nhận đặt hàng. Dịch vụ kích hoạt ngay sau khi có thông tin từ ngân hàng.
Đơn hàng cần thanh toán trong vòng 24h kể từ lúc đăng ký.
2.Thanh toán ONLINE
Thanh toán trực tiếp qua nhà thanh toán ủy quyền: ALEPAY – NGÂN LƯỢNG Dịch vụ kích hoạt ngay sau khi thanh toán