QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT WEBSITE

CTCP TƯ VẤN ĐẦU TƯ S - TALK

 

 

 
      CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

                                      

 

Giới Thiệu 

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website stockvn.vn của Chúng tôi (sau đây gọi tắt là "Website").  Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công Ty CP Tư Vấn Đầu Tư S-Talk thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân của bạn thông qua Website. Khi sử dụng Website của chúng tôi, bạn thừa nhận rằng bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.  Xin vui lòng đọc bản Quy định chính sách bảo mật dưới đây để hiểu hơn những cam kết mà chúng tôi thực hiện nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập. Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này bao gồm các nội dung: 

1. Sự Chấp Thuận 

2. Mục Đích Thu Thập 

3. Phạm Vi Thu Thập 

4. Thời Gian Lưu Trữ 

5. Không Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng 

6. An Toàn Dữ Liệu 

7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân 

8. Thông Tin Liên Hệ 

9. Đơn Vị Thu Thập và Quản Lý Thông Tin 

10. Hiệu Lực

1. Sự Chấp Thuận

Bằng việc trao cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn, sử dụng Website bạn đồng ý thông tin cá nhân của  bạn sẽ được thu thập, sử dụng như được nêu trong Chính Sách này. Nếu  bạn không đồng ý với Chính Sách này, bạn dừng cung cấp cho chúng  tôi bất cứ thông tin cá nhân nào và/hoặc sử dụng các quyền như được  nêu tại Mục 7 dưới đây.  

Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện đối với  Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi khuyến khích bạn  thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này để có được những cập nhật mới nhất đảm bảo bạn biết và thực hiện quyền  quản lý thông tin cá nhân của bạn.

2. Mục Đích Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân chỉ cần thiết nhằm phục vụ cho các  mục đích: 

∙ Đơn Hàng: để xử lý các vấn đề liên quan đến đơn đặt hàng của bạn; 

∙ Duy Trì Tài Khoản: để tạo và duy trì tài khoản của bạn với chúng tôi; 

∙ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng: Chúng tôi sử dụng thông tin để đảm bảo rằng bạn có thể sử dụng Website của chúng tôi theo cách hiệu quả nhất và đảm bảo rằng bạn nhận được thông tin liên quan, dịch vụ hỗ trợ nếu được yêu cầu và thông báo về những thay đổi đối với dịch vụ của chúng tôi.

 

3. Phạm ViThu     Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi:

 

∙ Bạn trực tiếp cung cấp cho chúng tôi.  

Đó là các thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi được thực  hiện trên Website bao gồm:  họ tên, địa chỉ thư điện tử (email), thông tin  đăng nhập tài khoản bao gồm thông tin bất kỳ cần thiết để thiết lập  tài khoản ví dụ như tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. 

∙ Bạn tương tác với chúng tôi. 

Website có thể sử dụng Cookies, một công nghệ lưu trữ thông tin như nhật ký sử dụng trên máy tính của người truy cập nhằm tạo điều kiện sử dụng các trang web tiện lợi hơn. Cookies sẽ lưu lại trạng thái trong lần truy cập cuối cùng của bạn tại máy tính truy cập nhằm mục đích trả lại trạng thái này cho bạn khi truy cập lần sau. Tuy nhiên, bằng cách thay đổi cài đặt trên trình duyệt Internet, bạn có thể tắt cookies hoặc cài đặt cookies sao cho một cảnh báo sẽ xuất hiện trên màn hình máy tính trước khi cookies được cấp. 

 


4. Thời Gian Lưu Trữ

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của công ty.

5. Không Chia Sẻ ThôngTin Cá Nhân Khách Hàng

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên  thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây: 

∙ Các đối tác là bên cung cấp dịch vụ cho chúng tôi liên quan đến  thực hiện đơn hàng và chỉ giới hạn trong phạm vi thông tin cần  thiết cũng như áp dụng các quy định đảm bảo an ninh, bảo mật  các thông tin cá nhân. 

 

∙ Chúng tôi có thể cung cấp các thông tin cá nhân thu thập từ bạn cho bên thứ ba có liên quan trong quá trình chúng tôi thực hiện khai thác, nâng cấp, cải tạo, bổ sung các chức năng của Website, nhằm đảm bảo bạn có thể sử dụng Website và tương tác với chúng tôi một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng bất kỳ bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn sẽ nhận thức và thấu hiểu Quy định này. 

 

∙ Chúng tôi có thể phải cung cấp các thông tin của bạn cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền vì các mục đích an toàn an ninh và các mục đích khác trong phạm vi được yêu cầu hoặc theo luật định.

 

6. An Toàn Dữ Liệu

Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng,  chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm: 

∙ Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ không tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn  và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy  cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Website này. 

∙ Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công     dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân khách hàng, chúng tôi sẽ có  trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng để điều  tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.     

 

7. Quyền Của Khách Hàng Đối Với Thông Tin Cá Nhân

Khách hàng có quyền cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có  thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.  

Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân  của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá  nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.

8. Thông Tin  Liên Hệ

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bất kỳ thắc mắc nào về Chính Sách này hoặc  thực tế việc thu thập, quản ly thông tin cá nhân của chúng tôi, xin vui  lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách:  

Gọi điện thoại đến hotline: 0916 356 836

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: webmaster@stockvn.vn

9. Đơn Vị Thu  Thập và Quản Lý  Thông Tin

Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu Tư S-Talk 

Thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  số: 0316298093 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp,  đăng ký lần đầu ngày 28/05/2020 

Địa chỉ liên hệ: Tầng 11, Tòa nhà HDTC, 36 Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

10. Hiệu lực 

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân này có hiệu lực từ ngày  24/11/2021


 

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ S - TALK

[Đã ký và đóng dấu] 

NGUYỄN HỒNG ĐIỆP

Tổng Giám Đốc